Železniční modelářská mapa

právníkova mapaHrob ing. Oscara Dolcha

znovuobnovení náhrobku ing. Oscara Dolcha

V knize autorů Miroslava Petra a Karla Zeithammera "Mikáda - lokomotivy řady 387.0", vydané péčí nakladatelství Bohumíra Goldy "Růžolící Chrochtík", je v části, věnované životním osudům konstruktéra Mikád, ing. Oscara Dolcha, stručně uvedeno, že je pohřben na německém evangelickém hřbitově v Praze - Strašnicích. Vydal jsem se tedy v létě roku 2019 na místo posledního odpočinku tvůrce nejslavnějších československých parních rychlíkových lokomotiv doby předválečné, kde jsem zjistil, že náhrobek této význačné osobnosti se nedochoval. 

To jsem považoval za kulturně neúnosné. 

Díky ochotě a nezištné pomoci emeritního i současného ředitele Pohřebního ústavu hl. města Prahy, pánů Julia Mlčocha a  Martina Vrzala, byl jak lokalizován zemní urnový hrob ing. Oscara Dolcha, tak dáno svolení k obnově jeho náhrobku, který byl pravděpodobně jako těžce poškozený při znovuobnovení a rekonstrukci hřbitova v letech 2006 až 2015 odstraněn. Hřbitov samotný má velmi pohnutou historii,  o níž se lze více dovědět na stránkách např. Pohřebního ústavu hl. m. Prahy.      

Nepodařio se mi dohledat, zda žijí potomci či příbuzní ing. Oscara Dolcha, rozsáhlejší pátrání nebylo v mých  možnostech a silách. Rovněž nebyla známa původní podoba náhrobku. Při rekonstrukci jsem vyšel z funerálních zvyklostí doby úmrtí velkého konstruktéra a z provedení blízkého náhrobku ing. Gustava Klapsii. 

Nápis jsem po pečlivém zvážení zvolil česko - německý dle Saintgermainské smlouvy, podepsané 10. září 1919 v Saint Germain-en-Laye, účinné od 16. července 1920 v některých svých ustanoveních dodnes,  a tedy v památném roce vzniku Mikád jazyce tehdy státním i menšinovém. Za konzultaci vděčím PhDr. Mgr. Janu Vandasovi, význačnému železničnímu právníkovi.  

Náhrobek provedlo ve vzorné kvalitě Kamenictví Obelisk pánů Tomáše a Dominika Vystydových z Prahy - Horních Počernic mistrem kameníkem p. Daliborem Mandovcem za administrativní péče paní Lenky Hašlarové z téže společnosti, nákladem pak sekčního zástupce sekce TT - provoz v Klubu Zababov, z.s. 

Náhrobek je umístěn vpravo od hřbitovní kaple:

 

-TT-