Železniční modelářská mapa

právníkova mapaSetkání TT/TTe v Roudnici nad Labem 23. III. – 25. III. 2018

stavebně-zkušební a provozní setkání TTe

Setkání úzkorozchodné frakce teteitů[1] vyznačovalo se dvěma zásadními neobvyklostmi: jednak uzavřeným cyklickým layoutem, byť úplný ovál byl narušen úvratí na úzké a dvojím přechodem mezi rozchody 1435/760 mm, jednak zařazením funkční podvalníkové jámy.

Provozní tetité, mezi nimiž frakce úzkorozchodníků v pohnutém roce 2014[2] vznikla, jak známo obecně nemilují layouty oválného typu a své layouty budují zásadně v lineární topografii.

Cyklický layout vznikl využitím krátké trati normálního rozchodu mezi dopravnou Nový Oldřichov a vlečkou Lomu P. Bezruč, přičemž úzkorozchodná trať byla napojena z Lomu v obou směrech, jak krátkou vlečkou přes křížení úzké s tratí běžného rozchodu, tak na větev vycházející z modulu Lomu opačným směrem, a s využitím úvrati v Dětřichově prošla přes Bohušov, Rudolfov, Pacovu horu, zastávku Benešov nad Lipou do Domašína. Flexi modul byl umístěn mezi Rudolfovem a Pacovou horou.

Podvalníková jáma v měřítku TTe, modelující přechod z rozchodu 1435 mm na rozchod 760/750 mm vznikla na čmeláčím principu: stejně jako čmelák neví, že nemůže létat, a spokojeně si létá vzdor teoretickým výpočtům a fyzikálním poučkám, tak i konstruktéři a stavitelé podvalníkové jámy nevěděli, na rozdíl od tzv. věhlasných odborníků v H0e, že takovou jámu v TTe přece zkonstruovat nelze, a tiskem na 3D tiskárně jí dali spatřit světlo světa.

Setkání navštívili a jednodenní ukázkou zapojili do laoytu své analogové moduly, ovšem plně způsobilé digitálního provozu, lužičtí kolegové, modelující krajinářsky dokonale Heřmaničku3 ve stavu let 60. minulého století. Disponují velmi pěknými moduly i vozidlovým parkem, bohužel jen analogovým. S případnou účastí na setkání českých teteitů počítají nejdříve za dva až tři roky, do té doby mají kalendář zcela zaplněn svýmí výstavními akcemi.

Největším zážitkem mi bylo vedení U 37.0 na čerstvě dohotovených tratích. Jízda s tímto malým strojem už vyžaduje cit, rozvahu, trpělivost a určitou zkušenost v strojvůdcování lokomotiv pomocí freda. Odměnou jsou nádherné zážitky na modulovce TTe, kdy se člověk kochá a tiše diví, co vše lze vymodelovat v měřítku 1:120.

Stavební a zkušební setkání v Roudnici se vydařilo a přispělo k vynikajícím zážitkům z úzké na velkém setkání TT/TTe v letošní Jaroměři. Ukazuje se, že trend odlišování setkání stavebně - zkušebních a provozních je více než vhodný a že se vyplácí i pro stavební a zkušební setkání zkonstruovat jednoduchý grafikon (což jsme učinili), předejde se tím nudě a více či méně zmatečnému pojíždění sem a tam.                   

Závěrem sluší se poděkovat nejen všem účastníkům, ale též a především Karlu B., školníkovi "naší", lze-li tak říci, základní školy v Roudnici, který, byť jinak zapálený enkař, bere pod střechu jím vzorně spravované školy a tělocvičny i vyznavače většího měřítka.

-TT-        

   

[1] tetité (homo sapiens sapiens ssp. siderodromofilis var. tetitae, srov. HUDEC, 2007, Atlas drah ČR) jsou vyznavači modelového měřítka TT královského středu, tedy 1:120; oproti hánulitům modelářsky obcujícím v měřítku 1:87, tedy H0, se vyznačují vyšším počtem jedinců v části svého poddruhu afinujících k modelování provozu včetně provozu v měřítku TTe, tedy na modelovaném rozchodu úzkém 760 mm, označovaných jako teteité, zde však už nejde o taxony přírodovědné, ale ryze sociologické kategorie

[2] v bouřlivém podletí toho roku byl položen základ schizmatu v zababovské sekci TT – ČSD, který vyústil v založení samostatné sekce TT – provoz, v jejímž rámci pak došlo k památnému prvnímu modelářskému setkání teteitů (úzkorozchodných frakčníků holdujících měřítku TTe, odtud tedy teteité, které však jest neradno zaměňovat s původními tetity) Přívorech

[3] více viz na https://www.hermanicka.de/

Fotografie:

U 37.0 s osobním vlakem na přejezdu v Benešově nad Lipou

 

podvalníková jáma TT/TTe i s připraveným podvalníkem

 

podvalníkování čtyřnápravového vozu na podvalníkové jámě: 

 

 

interiér kuchyně v heřmanickém stavení

 

interiér stavení v Heřmanicích:

 

pojizdná prodejna v Heřmanicích:

 

zastávka Heřmanice / Hermsdorf: