Železniční modelářská mapa

právníkova mapaKomerční věstník IV/2024 (duben) Vénových železných drah

modely v provozu

Vážení kolegové, 

 

s mírným zpožděním způsobeným účastí osazenstva naší společnosti na modulářském prpvozním setkání TT v Jaroměři přinášíme odkaz na velmi pěknou reportáž ze setkání, kterou publikoval ctihodný kolega Daniel Martanovič ze slovenského klubu Railnet na jejich webu (www.railnet.sk) i s bohatou obrazovou přílohou. 

Náročný provoz na setkání (čtyři a půl dne  od 9 do 22 hodin jen s dvěma přestávkami na oběd a večeři) prověřil nasazené typy modelů, z nich některé  můžet zakoupit i u Vénových železných drah a které tak můžeme doporučit Vaší pozornosti pro provoz i na domácích kolejištích: 

T 448.0  - vhodná k obsluze vleček a vlečkových areálů

T 203.0504 "Kaluga" - pro provoz i na těch nejmenších a nekratších vlečkách 

T 458.1141 - neoceniltený tahoun pro nákladní vlaky

T 466.122 - "Pilštyk" pro vozbu osobních a spěšných vlaků a rychlíků

T 466.2231 - "kocour", univerzální a výkonná lokomotiva pro trati s nižším nápravovým tlakem do 16 tun, čili i pro trati dnes  místní, lokální nebo bývalé hlavní.

 

Pokud se Vám kterákoli z uvedených lokomotiv zalíbí, navštivte www.vezed.cz  nebo pište či volejte na kontakty tam uvedené.

 

S přáním hezkých modelářských zážitků 

Vaše  Vénovy železné dráhy s.r.o.