Železniční modelářská mapa

právníkova mapa

služba - traťová a udržování dráhy

Předpis pro stavbu a údržbu mechanických návěstidel ČSD

předpis pro stavbu a údržbu čtyřznakého mechanického návěstidla ČSD a předvěsti podle zaváděcích listů z roku 1959

Udržovací výkresy svršku pro 60. léta XX. století

podklad pro modelářskou stavbu

Telegrafní a telefonní sloupy a vedení

výkresy

Výkres sloupku zastávky ep. I a II

z archivu Železničního oddělení Zemského výboru Království českého