Železniční modelářská mapa

právníkova mapa

právníkova mapa

Alma mater

Apostilní konvence - Haagská konference mezinárodního práva soukromého/ Hague Conference on Private International Law

Česká advokátní komora - Czech Bar Association - Tschechisches Rechtsanwaltskammer

Český justiční server - rejstříky (obchodní, insolvenční atd.)

Slovenský obchodný register na internete

Drážní úřad - State Railway Office - Bahnamt

Evropsko-unijní právo

Evropská železniční agentura - European Union Agency for Railways

JCA  - mezinárodní síť evropských právních kanceláří - JCA International is a network of European commercial law firms

Katastrální úřad České republiky

Nejvyšší soud České republiky - Czech Supreme Court - Das Oberste Gericht 

Nejvyšší správní soud ČR - Supreme Administrative Court of the Czech Republic - Das Oberste Verwaltungsgericht

Sbírka zákonů ČR - stejnopis na webu MV ČR - Coll. of Acts of the Czech Republic

UIC - Mezinárodní železniční unie - Union International Chemins de Fer

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře - Schienen- und Infra- Kontrollkomission - Czech Railway and Infrastructure Regulatory Body

ÚOHS - Office of the Protection of Competition

Úřad průmyslového vlastnictví - Czech Industrial Property Office (Trademarks and Patent Office)

Ústavní soud - Czech Constitutional Court

Světová organizace duševního vlastnictví - World Intellectual Property Organisation

Vláda ČR - Czech Government

ŽESNAD.cz - Sdružení nákladních železničních dopravců České republiky - Czech Railway Freight Carriers Association

 

 

VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o - Neminem ledere, suum quique tribuere, clientem defendere