Železniční modelářská mapa

právníkova mapa

služba - výtopenská (vozební) a dílenská

Oběhy řady 377.05 po roce 1945

turnus řady 377.05 v letech 1945 - 48

řada 387.0 - zkoušky

vozební zkoušky řady 387.0

Hrob ing. Oscara Dolcha

znovuobnovení náhrobku ing. Oscara Dolcha

Zkušební jízdy vozu M 290.0

faksimile záznamu o zkušebních jízdách vozu M 290.0 z roku 1936