Železniční modelářská mapa

právníkova mapa

služba - UIC/zahraniční věci

MOROP

Svaz evropských železničních modelářů a přátel železnic

Provozní setkání TT 2019

výběrový přehled provozních setkání TT/TTe v roce 2019

Provozní setkání TT 2020

výběrový přehled provozních setkání TT/TTe v roce 2020 - zrušená setkání k 20. červnu 2020

Provozní setkání v roce 2022

výběrový seznam plánovaných provozních setkání TT/TTe v roce 2022