PRÁVNÍKOVA MAPA

AK VKŠ Advokátní kancelář Vyroubal Krajhanzl Školout a spol. v Praze / Law firm Vyroubal Krajhanzl Školout and partners in Prague
Alma Mater Právnická fakulta University Karlovy v Praze / Law faculty of the Charles University, Prague
Apostilace / Haagská konference Haagská konference mezinár. práva soukr. - též apostilní konvence - včetně aktuálního seznamu čl. států / The Hague Conference
ARES Administrativní registr ekonomických subjektů ČR na serverech ministerstev financí a spravedlnosti / Acces to Registers of Economic Subjects at the servers of the ministries of finance and justice of the Czech republic
Česká advokátní komora / Czech Bar Association profesní sdružení advokátů v ČR / Czech Bar Association - webpages also in English, Francais, Deutsch
Drážní úřad Drážní úřad v Praze
Evropské právo Eur lex "Dejme pozor, abychom novými předpisy netvořili nové otroctví!"
Evropský soud pro lidská práva /European Court of Human Rights
Isap informační systém pro aproximaci práva - vcelku užitečné slovníky
Justice oficiální server českého soudnictví / Czech Judiciary Official Server
Katastrální úřady / Cadaster offices Seznam katastrálních úřadů včetně propojení na jejich informační servery / Cadaster offices - a list of, including links to theirs information servers
Notářská komora České republiky / Chamber of Public Notaries of Czech Republic Notářská komora České republiky
OBCHODNÍ REJSTŘÍK / COMMERCIAL REGISTER Obchodní rejstřík na serveru Ministerstva spravedlnosti ČR (česká verze)/ Commercial register on the server of the Ministry of Justice of the Czech republic (Czech version)
Obchodní rejstříky některých zemí EU webové linky na internetové rejstříky některých zemí EU - v některých případech však je link nikoli na hlavní stránku rejstříku, ale přímo na webový přístup; kvalita odkazu: 3 minus (1 nejlepší, 5 nejhorší)
Obchodný register / Commercial Register - Slovakia Slovenský obchodní rejstřík / Commercial Register of the Slovak Republic
Poslanecká sněmovna / Chamber of Deputies Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky - informačně velmi hodnotné, včetně důvodových zpráv k vládním návrhům zákonů / Parliament of the Czech Republic - Chamber of Deputies
Sbírka zákonů ČR stejnopis Sbírky zákonů České republiky
Úřad na ochranu hospodářské soutěže / Competition Protection Office server ÚOHS v Brně / czech competition protection office in Brno
Úřad průmyslového vlastnictví ČR / Industrial Property Office of the Czech Republic server úřadu průmyslového vlastnictví / server of the industrial property office
Ústavní soud České republiky / The Constitutional Court of the Czech Republic Informační server ústavního soudu / The information webpages of the Constitutional Court of the Czech Republic in Brno