Železniční modelářská mapa

právníkova mapaJaroměř 6. V. - 10. V. 2020

setkání, které jsme připravili, ale které se nekonalo

Zákazy a příkazy vlády, chránící - no, doufejme - naše zdraví, nám znemožnily uskutečnit připravované letošní setkání v Jaroměři. 

Dlouho jsme věřili v obrat situace, ale nakonec padlo naše vlastní rozhodnutí: po poradě s členy přípravného týmu a majiteli přihlášených stanic posílám ve středu 8. dubna 2020 v 10 hodin 58 minut oběžníkovou zprávu, že skvělým týmem  pečlivě připravované setkání jako jeho koordinátor musím -  zrušit.    

Kolegiální reakce nejen úsTTeckého týmu je zde: poděkování úsTTí     A jak krásně napsal k otázce Toufartýmu, kde že se to skrývá Jaroměř? kolega z usTTí: v našich srdcích.  

Zde k nahlédnutí jsou původní propozice Jaroměře 2020    

Layout se nám podařilo sestavit zásluhou našeho mistra layoutáře Joseyho a myslím, že byl velmi pěkný a zajímavý: 

finální layout

Grafikon se ke konci března podařilo zpracovat do téměr finální podoby, níže tabulky ve formátu png nejprve pro hlavní trať  .

nákresný jízdní řád Výpravčice - Radost (DR)     

A zde větve lokálek a místních drah: 

nákresný jízdní řád M. Svatoňovice - Trnávka

nákresný jízdní řád Mochov - Kouřim

nákresný jízdní řád trati do Vrdů - Bučic

Bylo by to pěkné setkání: štokři v pomalých jízdách na bezručském viaduktu supí se svatoňovickým uhlím do stoupání k Moldavě, manipuláky s rašelinou a dřívím z Hory, panely z Vrdů, posun ve Studenci a na vlečce OFZ, motorové rychlíky a tranzit do Německa, rej motoráčků v Trnávce a Oldřichově a číslování vlaků už docela blízko realitě .... nic z toho se neuskutečnilo a neuskuteční. Ale: zatím, jen zatím a do času. Žádná epidemie nemůže přece modulovku napořád porazit. Takže: příště!            

-TT-

P.S. Obdivuhodné kolegy z ÚsTTeckého klubu, kteří už neprovozují ani tak modulovku, jako spíše 3D věrný provozní model archeologického průzkumu trati bývalé Buštěhradské dráhy v úseku  Křímov - Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain  a zejména stanice Hora Sv. Šebestiána, nezastavila ani vláda, ani pandemie. Před jejich vytrvalostí a modelářskou dokonalostí lze jen smeknout a především se inspirovat. Jejich moduly jsou ozdobou  každého layoutu, v němž jsou zařazeny, a konstruovat pro ně grafikon a pořádat nákladní dopravu je radost a čest. 

Zde tedy odkaz na jejich setkání, které jsme nepřipravovali, ale které se uskutečnilo: 

setkání klubu úsTTí v Povrlech 2020

-t-