Železniční modelářská mapa

právníkova mapaJaroměř III 4.V. - 8.V. 2018

obrazová příloha k reportáži z provozního setkání v Jaroměři 2018

Všechny fotografie (c) Pavel Štěpánek 2018 

 

obr. 1: v prvním plánu žst. Malé Svatoňovice, Svor a Domašín, v druhém Kouřim, Horní Hádkov a Bocovo, ve třetím vlevo Moldava,  vpravo Kokava nad Rimavicou: provoz je  v plném proudu 

 

 

obr. 2: žst. Studenec, Výpravčice, vzadu Tomašov, nalevo od něj Mochov, napravo Nový Oldřichov  

 

obr. 3: žst. Drnov s vlečkou Kyselky a za ním Černá nad Úpou s dvojkolejkou do Výpravčic:

 

obr. 4: dopravna  D3 Kouřim, úplně vpravo kontingenční vozy cukrovaru řady Ke:  

 

obr. 5: silo ZZN v Kouřimi

 

obr. 6: vlečka Tuzexu, n.p. v Kouřimi  

 

obr. 7: svorské zhlaví žst. Studenec

 

 

obr. 8: posun ve Studenci, na traťovém výkonu zkušebně 312.5

 

obr.9: reléovka a stavědlo v žst. Studenec 

 

obr. 10: vodárna ve Studenci 

 

obr. 11: tunel mezi Tetínem a Českou Skalicí   

 

obr. 12: volha předsedy JZD v Domašíně,  který přijel zkontrolovat stav družstevního vozového parku před kampaní   

 

 

obr. 13: čelní stěna Lomu v Pacově hoře s dráhou 760 mm a drážkou 600 mm

 

obr. 14: v cukrovaru je dopolední dopravní klid, ve splavech je cukrovka a všechny vozy jsou na trati a v nákladištích  

 

obr. 15: podvalníková jáma TT/TTe

 

obr. 16: podvalníková jáma TT/TTe v detailu i s podvalníky 

 

obr. 17: drnovské zhlaví žst. Studenec 

 

obr. 18: posun v Lomu P. Bezruč 

 

obr. 19: dodávka vozu pro úzkou na ranžíru ve Výpavčicích.  

 

- TT -