Železniční modelářská mapa

právníkova mapaJaroměř III 4.V. - 8.V. 2019

provozní setkání sekce TT - provoz v Zababově, Modulové železnice Podkrkonoší - Klubu trati 3b, KŽM Kokava a frakce TTe - obrazová část - pokračování

Černá nad Úpou

Vyrovnávkový vlak Vn 10206 vedený 555.0 do Malých Svatoňovic projíždí ve 12:25 Černou nad Úpou, druhá němka, kerá přivezla prázdné autovozy na vlaku Vn 10204, odjede ve 12:31 jako Lv 12003 zbrojit do výtopny v Moldavě.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019

 

Vn 10206  (60 náprav)  v Černé nad Úpou po 1. koleji projíždí do Malých Svatoňovic.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019

 

Moldava v Čechách / Moldau in Böhmen

3x 555.0 v moldavské výtopně. Setkání vůbec bylo v režii němek. Doba, kdy se někteří před setkáními pravidelně obávali krize, zda jich budeme mít dost, naštěstí díky píli členů a účastníků definitivně pominula.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019

 

Přes černoúpské zhlaví vjel do Moldavy na 4. kolej Mn 8825 z Malých Svatoňovic a Černé nad Úpou. Vpravo základy ještě nedobudované dvoulodní remízy, uprostřed na záloze 555.0 posunuje přes 101. kolej nerušeně do ranžíru.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019

 

Křižování zpožděného vlaku Os 633 s 464.0 (který byl zpožděn přeloženým křižováním kvůli zpožděnému vlaku 630, který pozdě odjel z Rumburka kvůli chybě v rozpisu technologie v ranní rumburské skupině) s Os 532 vedeným lokomotivou řady 377.05 v Moldavě. Dle NJŘ tyto vlaky měly křižovat v Rumburce, ale při zpožděních se často překládalo do Moldavy. Ukázky typického přenášení zpoždění na jednokolejné trati. Ke cti výpravčích v úseku Výpravčice - Moldava nutno říci, že zpoždění vzniklá v Rumburce dovedně snižovali právě promyšleným překládáním křižování.  

Demolice provizorní výpravní budovy v Moldavě již byla objednána a chystá se výstavba nové dle originálního vzoru.  

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019      

 

Konec vlaku Mn 8825 a posunující díl v Moldavě ještě jednou a o jeden uzávěrky a oka mžik později než na předchozím snímku.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019      

 

Letecký pohled z tribuny na moldavský ranžír i s vedoucím posunu.    

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019      

 

Rumburk

Rumburská skupina v půl jedenácté dopoledne: zleva na 1. koleji  konec vlaku 638 Nové Mesto - Výpravčice, za ním na obsazenou vjel s 555.0 Os 716  Týnov - Rumburk, na 3. SK je s 377.05 Os Výpravčice  - Nové Mesto, na 5. koleji 387.038 s R 16 N. Mesto - Výpravčice a na 7. SK rychlík č. 17 z Výpravčic do Nového Mesta vedený mikádem 387.043. Vlak 848 s vjezdem na 1. obsazenou z Trnávky je mimo záběr, měl zpoždění. Na 13. koleji záložní a posilové osobní vozy.  

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019      

 

     

Je za osm minut jedenáct dopoledne a rychlík č. 17, zpožděný na odjezdu o 12 minut čekáním na přípoj vlaku 848 v Rumburce, rozjíždí jeho strojvedoucí na maximání rychlost a krátí pravidelné jízdní doby.  Je léto roku 1947, svršek se ještě nepropadá do blaťáků a lomů kolejnic díky péči traťových brigád socialistické práce, vlak je dobře obrzděn zařazením ex DRG rychlíkových vozů a tak mikádo se svými 2100 koní uhání s rychlíkem mezi chmelnicemi ke Svoru. Protože jde o stroj V. série, ručička rychloměru se několikrát dotkne číslice 120 ...

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019      

 

Výtopna v Rumburce, na topírenském posunu je 310.0118 .

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Svor

Zkušební jízda torpéda řady 354.0 se soupravou tří rybáků a spěšninového vozu.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Rychlík č. 18 projíždí ve 19:47 Svorem. Na 4. koleji čeká po dílnách motorový pádík M 494.001 (ex Köln DRG), aby jako 1. nsl. Mn 1905 pp dojel do N. Mesta a byl zařazen do trunusové služby při postupné výměně trakcí.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

Nástup moderní dieselové trakce ve Svoru, kde probíhá postupná rekonstrukce nástupišť. 

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

377.05 s osobním vlakem č. 529 do Nového Mesta na viaduktu zhlaví svorské stanice.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

V 13:49 opouští Os 640 už v dieselové trakci přes její rumburské zhlaví stanici Svor.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

     

Finis vaporiae. Mikádo s max. povolenou rychlostí 50 km/h na své poslední jízdě vlastní silou v činné službě jako lokomotivní vlak 1. nsl. Mn 8842 z Nového Mesta do Svoru na vlečku tamějšího Kovošrotu.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

Nové Mesto

387.038 a 387.043 se soupravami rychlíků č. 18 a 16.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

    

Stroje řady 555.0 čekají s Pn 6110 (v popředí) do Moldavy  a s Pn 6118/9 do Týnova na své časy odjezdu.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

Střídání trakcí v Novém Meste: mikádo se vydává na svou poslední jízdu na vlečku svorského Kovošrotu a brejlovec najíždí na soupravu rychlíku č. 18. Vpravo sergej se soupravou vlaku Pn 6118/9. 

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

                 

Nehoda poštovního vozu v  N. Meste: "Ještě můžeš, ještě můžeš, suneme, ještě můžeš, suneme ..... no a teď se pojď podívat, cos udělal..."    

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

-TT- 

(pokraočování)