Železniční modelářská mapa

právníkova mapaJaroměř IV 4. V. - 8. V. 2019

provozní setkání sekce TT - provoz v Zababově, Modulové železnice Podkrkonoší - Klubu trati 3b, KŽM Kokava a frakce TTe - obrazová část - pokračování

Červený Kostelec

Výpravčí v Červeném Kostelci to občas neměl vůbec jednoduché: vpředu na hlavní staniční koleji čeká Pn 6105 na křižování se zpožděným Os 712, za vlakem 6105 je už připravený Mn 8831. Všichni výpravčí ze služeben sousedících s Rumburkem, tedy kolegové kostelecký, svorský, moldavský a trnávecký byli ve výkonu služby perfektní a byla veliká radost a potěšení s nimi sloužit.       

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

 

Manipulační vlak v Červeném Kostelci. Na plošinovém voze Balm/ú pro síť úzkého rozchodu TTe.  

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Hora Sv. Šebestiána

 

Vlaky 6105 a 8831 v Hoře Sv. Šebestiána.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Vlak Mn 8831 na mostě přes Bezručovo údolí.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

NEx 8851 Rumburk - Týnov s ucelenkou Ulrychových minerálních vod po nástupu dieselové trakce: bardotka T 478.1 bublá a duní na mostě přes Bezručovo údolí. 

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Pn 6107 s přípřeží mazutky 555.3 v úseku Červený Kostelec - Týnov vjíždí do Hory Sv. Šebestiána. Vlaková lokomotiva je štokr 556.0. 

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

 

 

Je krátce po válce a kořistní  BR 55 (pozdjěi u ČSD 413.1) vede ranní manipulační vlak 8830  z Týnova dolů do Hory Sv. Šebestiána. 

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Pn 6107 projíždí po koleji č. 1 žst. Hora sv. Šebestiána.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Pn 6116 s vlakovou  555.116 a přípřežní 555.064 sjíždí po mostě bývalé Buštěhradské dráhy z Týnova do Hory Sv. Šebestiána. Přípřež při křižování  v Červeném Kostelci s Pn 6118 odstoupí, čímž se ušetřil lokomotivní vlak 12018.     

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

"Delfín" Německé říšké dráhy VT 18.16 jako MEx 351 opouští ve 20:40 žst. Hora Sv. Šebestiána a míří k Týnovu.    

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

Týnov

BR 55 rozjíždí v 0:20 svůj manipulační vlak 8830 na svatošebestiánském zhlaví Týnova. 

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

 

555.064, 555.116 a 377.05 čekají se svými nákladními vlaky v Týnově. 

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

 

Osobní vlak č. 718 z Týnova do Rumburka.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019   

 

 

Trnávka

422.0 přivezla v 6:59 Os 845 se spěšninami a poštou do Trnávky, kde křižuje s MOs 846, který veze kredenc M 262.0 první série.  

Photography (c) Daniel Martanovič, 2019

 

Výtopna v Trnávce.

Photography (c) Daniel Martanovič, 2019

 

Trnávka přeplněná od námezníku ke vjezdu zátěží, vedoucímu posunu v Moldavě se trochu hodně utrhla ruka.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019  

 

Bocovo

 

 

310.0118 s Mn 8873.

Photography (c) Daniel Martanovič, 2019

 

 

422.0 s vlakem č. 845.

Photography (c) Daniel Martanovič, 2019

 

Cukrovar D. Cetno

Letecký pohled na řízkovou a řepnou kolej s elfou a kolej manipulační - objízdnou dolnocetenského cukrovaru. Na řízkové koleji právě posunuje BR 55.  

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019

 

Kolejiště cukrovaru před zahájením kampaně - připravené kontingentní vozy. Cukrovar je tichý, prázdný, němý a klidný před bouří kampaně. Hlavního vážného i jeho nástupce nevidět. 

Photogprahy (c) Daniel Martanovič, 2019 

 

Cukerní skladiště s přistavenými vozy řady "Z".

Photogprahy (c) Daniel Martanovič, 2019
 

 

Cukrovarská vápenka, kotelna a remíza, za plotem  místní dráha do Kouřimi.

Photogprahy (c) Daniel Martanovič, 2019

.

310.0118 s Mn 8874 na cestě zpět z Kouřimi do Bocova a Trnávky projíždí kolem cukrovaru.

Photography (c) Daniel Martanovič, 2019

Kouřim

 

M 262.0 třetí série přijel večer jako MOs 859 do Kouřimi, na manipulační koleji je souprava pro ranní Os 844.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019  

 

Kampaň je tady! Cukrovarská záloha, která má přechod na ČSD povolen, vyrazila krátce po půlnoci do Kouřimi a nyní se připravuje s Mn 8892 pp ve 2:24 k odjezdu. Všechno musí stranou, i noční odpočinek strojvedoucího na M 262.0. mimo kampaň. Nyní musel, i když za příplatek, vstát a přestavit kredenc i soupravu dřeváků a uvolnit kolejiště pro kampaňový provoz.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

-TT-

(pokračování)