Železniční modelářská mapa

právníkova mapaJaroměř IV 4.V. - 8.V. 2018

tabulka 8 k jízdnímu řádu

Podávání jídel a nápojů do vlaku

Když Josey co pečlivý čtenář narazil v knize Petra Štěpánka Dopravní služba u ČSD 1918 - 1939 na pasáž týkající se podávání  jídel a nápojů do vlaků na tratích, které nepojížděly jídelní vozy, zaujala ho natolik, že navrhl její realizaci v našich modelových poměrech. Nadšeně jsem souhlasil, jak jde o něco dobrého k snědku, vždycky jsem pro.        

U Joseyho nikdy není daleko od slov k činům, takže nejprve připravil dle vzorů Tabulku 8 k jízdnímu řádu: podávání jídel a nápojů do vlaku:

/upload/Tabulka_8.pdf

V prvním sloupci jsou stanice, na tomto setkání Moldava, Černá n. Úpou a Malé Svatoňovice, v nichž nádražní restauratér podává objednaná jídla a nápoje do vlaku. V druhém sloupci pak čísla vlaků, do nichž se nápoje a jídla podávají. A ve třetím stanice, v nichž se vracejí příbory a prázdné nádobí a posílají mejbližším vhodným vlakem zpět.

Na vyzkoušení jsme zavedenou organizaci oproti skutečnosti zjednodušili tak, že jsme vynechali přijímání objednávek od cestujících ve vlaku. Ve skutečnosti to bylo tak, že průvodčí nejpozději do .poslední předchozí stanice před stanicí podávající - restaurační  sebral objenávky, a ty pak nechal odtelegrafovat do stanice restarauční. Tam už vše dle objednávek připravil restauratér do jidelních košů i  s lístky označujícími,  do kterých vozů která objednaná jídla a nápoje patří, a vyslal pikolíka na perón očekávat vlak.

Nemajíce telegrafu, vydávali jsme jídla tak, jako by už objednávky do restaurační stanice přišly. Výpravčí při určených osobních vlacích vydal dle své fantazie a uvážení strojvedoucímu lístky, přestavujícími objednaná jídla.  Zúčastněné stanice, tedy i ty, které vracely prázdné nádobí, se pak u dotčených vlaků ptaly strojvedoucího, zda je už snědeno, ti vraceli lístek výpravčímu  a ten jídelenku rubovou stranou vracel nejbližším vhodným vlakem zpět do stanice vydávající.       

Modelování lze v další úrovni zpřesnit tak, že objednávky budou dodávány skutečně do určených vozů v soupravě, to ovšem vyžaduje vozové karty u osobních vozů - pravda, v epoše II a na přelomu epochy II/III. resp. v začátku epochy III.

Nejvyší úroveň by byla, pokud by objednávku s určením vozů v soupravě dodávala stanici restaurační stanice předchozí, ale zatím ještě nemám vymyšleno, jak to prakticky udělat. 

Moldavská restarauce byla Joseyho péčí vybavena velmi pěkným jídelním lístkem, byť vzhledem k datu malinko anachronickým:

/upload/Denní_lístek.pdf            

Jednotlivé objednávky a jídla podaná představovaly lístky formátu vozových nálepek, zasouvaných do vozových karet jednotlivých vozů. Na rubu pak tyto "jídelenky" měly obrázek prázdného nádobí. Ukázka jídel podávaných některými nádražními restauracemi na layoutu je zde:

/upload/Objednávky.pdf

Závěrem mohu potvrdit, že uvedený systém u mě na setkání značně povzbuzoval chuť k jídlu a že mohu k dávno mně osobně položené výzvě "Aby mi nevyhládlo!" odpovědně konstatovat, ano, vyhládlo mi, občas pořádně a byl to fakt fofr.

Už se těším na nabídku nájemců nádražních restaurací na příštím setkání. Takové švestkové knedlíky s mákem .....     

- TT -