Železniční modelářská mapa

právníkova mapaKomerční věstník II/2023 (listopad) Vénových železných drah

další novinky v epoše IV velikosti TT

Vážení příznivci modelové železnice

 

společnost MTB uvedla na trh další dva modely:

 

již v minulém čísle komerčního věstníku avizovanou lokomotivu T 678.0 v tzv. unifikovaném čili celočerveném nátěru s invetárním číslem 0008. Jde stejně jako v případě přechozí varianty o velmi dobře provedený model, který bude ozdobou každého kolejiště, moduliště a sbírky. 

T 678.0008 MTB      

Tento model v analogovém provedení s přípravou na digitalizaci lze zakoupit u Vénových železných drah (www.vezed.cz)  za 4790,- Kč vč. DPH  

 

Druhým modelem je Pilštyk neboli Fujara, lokomotiva řady T 466.0122. Jde o model lokomotivy, která byla sériově vyráběna v letech 1972 až 1979 v počtu 304 kusů a sloužila jak při dopravě nákladnich, tak osobních vlaků a rychlíků v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Jde tak o model, který výtečně poslouží na každém domácím kolejišti i modulišti pro prakticky všechny výkony a bude cenným přírůstkem každé sbírky. 

        

Tuto lokomotivu lze v analogovém provedení a s přípravou na digitalizaci pořídit u Vénových železných drah (www.vezed.cz)  za 4199,- Kč vč. DPH     

 

V úctě a s pozdravy

Vaše

Vénovy železné dráhy s.r.o.