Železniční modelářská mapa

právníkova mapaMOROP

Svaz evropských železničních modelářů a přátel železnic

Čím byla a částečně dosud je UIC a její předpisy pro železnici 1:1, tím je MOROP, tedy Svaz evropských železničních modelářů a přátel železnic, v němčině  Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas, anglicky  European association of Modelrailroader and Railroad Friends a francouzsky  Union Européenne des Modélistes Ferroviaires et des Amis des Chemins de Fer, a jím vydávané a spravované normy (NEM), pro evropské železniční modeláře a výrobce modelové železnice a příslušenství.    

Odkaz na stránku MOROPu je zde:

http://www.morop.eu 

Na stránce je link na modelářské normy (NEM), MOROPem spravované, zde:

https://www.morop.eu/index.php/de/nem-normen.html  

Normy jsou v jednacích jazycích MOROP, tedy němčině a francouzštině, a jejich tvorba a správa je svěřena technické komisi.  Česko zastupují v MOROP členové Svazu modelářů České republiky - Klub železničních modelářů se sídlem U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, stránky SMČR - KŽeM jsou zde:

http://svazmodelaru.cz/kzem/ .