Železniční modelářská mapa

právníkova mapanový sekční zástupce sekce TT-provoz v klubu Zababov

výsledky volby 19. srpna 2022

Dle došlých zpráv byl dne 19. srpna 2022 v sekci TT-provoz zvolen jejím zástupcem v Klubu Zababov, z.s., kolega Miloš Greguš, dosud dlouholetý a vynikající šéf služby strojní této sekce v dosavadní hodnosti  inspektora I. služební třídy Zababovských státních drah 

Zvolením svrchu řečený kolega nabývá zároveň hodnost vládního rady dle předpisu  SP-1 kvalifikační a služební pragmatiky účinné od 15. XII. 2014.      

Hlasování provázela vysoká účast, když z 30 členů sekce a způsobilých volitelů svůj hlas pro volbu předložilo všech 20 hlasujících, tedy 66 % členstva sekce.

Důvodem volby byla rezignace dosavadního sekčního zástupce, který sekci zastupoval od jejího vzniku 9. června 2014 až do svého odsotupení z této funkce 9. června 2022. 

Gratulujeme!