Železniční modelářská mapa

právníkova mapařada 387.0 - zkoušky

vozební zkoušky řady 387.0

(čtk, Praha)
Z ministerstva železnic obdrželi jsme krátkou zprávu o zkouškách nových strojů Č.S.D. řady 387.0. Na fotografii zleva kontingentní vozy čsl. komise cukerní, rychlíkový stroj řady 387.0 se zkušebním vlakem a křižující peážní nákladní vlak říšské dráhy s moderními chladicími vozy fy Borsig vedený strojem řady 95 v Černé nad Úpou – Švarcbachu. Stroj dodala po přestavbě strojírna Richarda A. z Veĺkého Krtíše.
Foto © Neubert & Quenya, 2017:

 

Zababovské státní dráhy, služebně: výtopna Moldava v Č./Moldau in Böhmen

Dne 30. 12. 2017 bylo dosaženo se strojem řady 387.043 na zkušebním úseku mezi žst. Černá n/Úpou a Nový Oldřichov přepočtené rychlosti 138,36 km/h ve vodorovné přímé koleji. Se zátěží 8 čtyřnápravových vozů a jednoho dvounápravového vozu služebního (cca 380 – 400 tun) při výjezdu do přímé z protisměrných oblouků o r=900 mm maximální přepočtené rychlosti 112 km/h rovněž ve vodorovné koleji. Zkoušky byly provedeny pod vedením ing. Miloše G. na jeho měřicím rámu a odečtovém zařízení. Stroji se povoluje maximální dovolená rychlost 120 km/h. Zúčastněné zaměstnance zpravte.

za Ing. V. Mareše, dr. tech., Antonín Jungwirth, asistent zkoušek, ministerstvo železnic Republiky československé, odbor V/3 strojní: