Železniční modelářská mapa

právníkova mapaTelegrafní a telefonní sloupy a vedení

výkresy

Z telegrafních přepdpisů T1 ČSD schválených minisrem dopravy v dubnu 1955 dávám k dispozici výkresy pro modelářskou potřebu - sloupů, izolátorů a konzolí: sloupovníků, názedníků, rameníků a příčníku. Názvy napovídají, že jsou převzaty z dob obrozeneckých a prvorepublikových, kdy ještě úřady dbaly o krásu jazyka. Příčník je svým původem převzat od DR(G), na síti ČSD se vyskytuje prakticky jen v Sudetech po roce 1938 do svého dožití.  Rozměry konzolí jsou v mm, sloupů v metrech a cm. Hloubka zapuštění sloupů do terénu není uváděna, ale odhaduji, že byla cca 2 až 2,5 metru. Obrázek 60. je i v originále tištěn omylem vzhůru nohama.

telegr. a telefon. sloupy a konzole 1

telegr. a telefon. sloupy a konzole 2

telegr. a telefon. sloupy a konzole 3

telegr. a telefon. sloupy a konzole 4                

telegr. a telefon. sloupy a konzole 5

 

 -TT-