Železniční modelářská mapa

právníkova mapa



Týnec nad Labem 25. IX. - 29. IX. 2019

provozní setkání v epoše II./IIIa

Letošní setkání v Týnci nad Labem jsme poprvé zařadili vozebně, zejména co se týče služby strojní, do epochy II (1918 - 1945), resp. jejího přelomu s epochou IIIa (1945 - 1955). Přesný rok nebyl určen, pohybovali jsme se v rozmezí let 1919 až 1937 s malým přesahem do let 50., neboť jsme do provozu zařadili např. jak P8 ještě Královských pruských státních drah, tak i mikáda řady 387.0 a rovněž němky řady 555.0, tedy bývalé BR 52 DR.

Ostatně posuďte z následujících  fotografií sami:

P8 se soupravou zvláštního rychlíku pro Bund der Landwirte na odstavných kolejích přednádraží  v Černé nad Úpou / Švarcbachu kolem roku 1922. Ano, poslední vozy soupravy vozů pro hnědé uhlí, exportované z dolů Petschkovy severočeské montánní, a.s., nejsou přísně epochální, ale do příštího setkání už budeme dostatkem nákladních epochálně vhodných vozů disponovat. Ostatně, počítači nýtů a "hrdinové kritické internetově-diskusní klávesnice" si alespoň přijdou na své, my jsme si také báječně zajezdili. P8 byla ozvučena a tento stroj se kolegům od firmy Tillig povedl.

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019          

 

obr. 2

Pohled do rumburské výtopny s 464.0, 413.0, 354.0, 555.0 a 387.0.  Je krátce po válce a na šenovské koleji jsou odstaveny čtyřnápravové rychlíkové vozy, v popředí pak jeden ze záložních osobních vozů s ještě otevřenými plošinami.   

(c) Photography, Ladislava Minaříková 2019       

 

Layout byl letos v Týnci nevelký, hlavní trať začínala v Černé nad Úpou, na níž byla napojena točna samostatného depa, aby bylo kde otáčet parní lokomotivy do správného směru a malý, ale potřebám provozu na layoutu plně vyhovující skryťák vytvořený ze dvou kolejových spojek a dvoukolejných modulů, takže v něm byly k dispozici celkem 4 koleje. V obvodu černoúpské stanice byla odbočka Obora, z níž vlaky vyjížděly jak na hlavní trať do Svoru, Drnova a Rumburka, tak na místní trať do Trnávky, obsazené výpravčím a dirigentem v jedné osobě pro dirigovaný úsek dle předpisu D9, pak D7a a nakonec  D3 Trnávka - Bocovo - nákladiště Rychnovek - Nový Oldřichov - Horní Hádkov - Mochov. 

Místní dráha Trnávka - Mochov a provoz na ní se letos vůbec povedly. Nepřehuštěný, ale zajímavý a provozně v naprosté pohodě vyjezditelný grafikon:

 

A zde plachta nákresného jízdního řádu pro hlavní trať:

 

   

Korespondence s tiskárnou služebních pomůcek se dochovala, je milou povinností ji s díky citovat: 

Tiskárně PaMi, s.r.o. ve Zličíně u Prahy
k rukám P.T. majitele

Vážený pane továrníku,
odbor sestavy jízdního řádu ŘSD H. Králové děkuje za vzorný tisk pomůcek GVD pro výkon služby dopravní, které byly dnes odpůldne expedovány z Vašich tiskařských závodů kurýrem. Po komisionální kontrole tuto sobotu, zda Vám byly dodány správné štočky, oznámí Vám kancelář odboru, zda je třeba oprava nebo dotisk, či jest sestava úplná.

V úctě

 

z ředitelství
Jungwirth, A.kancelářský výpravčí 

 

K nákresným jízdním řádům patří o rozkaz o zavedení grafikonu (stylisticky také ještě nebyl úplně druhoepochální, ale příští rok se vynasnažíme): 

rozkaz o zavedení GVD   

A nebylo by štábní a písařské kultury bez opravy šotka, který se vloudil do textu: 

oprava rozkazu o zavedení GVD                       

 

K provozu samotnému podávám stručný přehled:     

V poměru zrychlení času 1:5 jsme v naprosté pohodě odjeli 7 a půl sejšny, skončili jsme v neděli shodou okolností přesně ve 12:00 modelového času, ale pro drbůmilovnou veřejnost samozřejmě uvádíme, že o žádnou shodu okolností nešlo, nýbrž o dokonalé, trénované a častým předchozím zkoušení vypilované načasování.    

GVD vytvořený p. insp. Joseym s dokonale zkonstruovanými časy na manipulaci jak na lokálce, tak na hlavní trati byl jedním z nejpříjemnějších pro naši hru v posledních letech. Jeho velkou předností byly zhruba na modelové půldny rozdělené turnusy strojvůdců  s dostatečnými pauzami.

Rumburk nebyl vůbec přetížen, záměrně byl ponechám v poloze koncové stanice bez lokálek a dalších přípojných tratí, dirigování v Trnávce  pro mě nemělo chybu a při střídádní výpravčích jsem se dostal ke službě nejen  Rumburce, ale i Drnově a Svoru.  Ve všech těchto služebnách, kde jsem měl tu čest být v dopravní službě, jsem si provoz opravdu vychutnal, byl to balzám na duši a slovy kolegy výpravčího "spravili jsme si chuť". Navíc v Černé nad Úpou,  která byla na setkání nejobtížnější stanicí, máme od nynějška mimořádně schopnou výpravčí. 

Sluba strojní zařadila lokomotivy a motorové vozy epoch II. a III. ČSD, DRG, DR a KPEV do běžného provozu: 310.0, 422.0, 354.0,324.3., 413.0, 464.0, 387.0, 377.05, M 260.0, M 274.0., M 120.4., BR 75, BR 55, P 8 KPEV, 555.0. 

Příjemným bonusem bylo definitivní zadupání do země léta vytvářeného polomýtu o nemožnosti uspořádat setkání, na němž by jezdily jemné a piplané modely bez poškození, protože jsme v praxi nikoli poprvé, nýbrž vlastně už pravidelně dokázali pravý opak. Předpokladem ovšem jsou vstřícní, odpovědní, chápaví a především poučení a vyškolení účastníci setkání, jejichž růst nějakou dobu ovšem trvá, nikoli výstavní návštěvníci "pojedemsivsobotuzajezditkdyžnámtotakhezkypostaviliani czajímavýhojinýhonaprogramudneskanemáme " na poslední chvíli. 

Povedla se nám i již vcelku zvládnutá nakládka a vykládka sypkých substrátů,  jejichž paletu do příštího setkání rozšíříme. Takže vedle cukrovky, uhlí černého kovářského jakosti I.A, hnědého uhlí se chystáme i na štěrk a písek.  

Služba všech účastníků na D3 byla skvělá: ohlašovací povinnosti plnili všichni při telefonickém dorozumívání více než dobře. Že by to bylo znalostí "složitého předpisu psaného mírně archaickým jazykem"? Kdo ví, třeba nadšením pro společnou hru, k níž tato vědomost patří.

 Layout se nám díky respektování návodu pro jeho stavbu podařilo postavit rychle a bezproblémově. Montáž a stavbu jsme zahájili ve středu v 10:00, v 18:00 jsme měli mechanicky smontováno, 19:30 elektricky zapojeno, ve 21:30 byla roznesena všechna vozidla, ve 22:00 hotovo a připraveno k ježdění. 

Protože šlo o provozní setkání,  jezdili jsme ve čtvrtek 9:00 - 12:40, 14 - 18 a 19 - 23 hodin, v pátek 9 - 12:40, 14 - 18 a 19 - 23:30 hodin, v sobotu 9:12 - 12:40, 14 - 18 a 19 - 23 a v neděli od 9 do  12 hodin, aniž by někdo z účastníků pociťoval nutkavou potřebu jít večer do hospody se socializovat místo ježdění dle GVD po večeři, neboť socializace probíhala intenzivně vždy do jedné až půl druhé po půlnoci, případně před setkáním a pochopitelně i po setkání.

Za zmínku stojí i funkční a v podstatě už rutinní aplikace předpisu S 2 pro úklid vozidel z layoutu, zkrátka přesto, že je to předpis, tak funguje a mimořádně usnadňuje balení a vozidla chrání.   

V oboru DCC jsme použili centrálu Uhlenbrock se sítí Loconet a výlučně ovladače Fred(i) z důvodu zajištění bezpečnosti modelů. Poděkování patří i kolegům Černohorským z klubu Ostramo,  v jejichž programu "Grafikon" byl náš GVD vytvořen.

Uspořádání - alespoň vozebně - setkání v epoše II umožnil výrobní program společností Tillig, Piko, Kres a stavitelů malosériových modelů, z nichž nutno vzpomenout Richarda Andrášika: mikáda řady 387.0 i vanovka/všudybylka řady 354.0 jsou jeho dílem.     

V posledku, nikoli však důležitostí, naše poděkování patří panu řediteli ZŠ v Týnci nad Labem a jeho kolegům a kolegyním, kteří nám umožnili setkání uspořádat ve školní tělocvičné/sportovní  hale.        

Bylo to báječné a nádherné setkání a kdo na něm nebyl, o hodně přišel. Nicméně, letošní neúčast lze snadno parírovat na příštím týneckém setkání od čtvrtka 24. září do pondělí 28. září 2020, hala je pro nás zamluvena.     

Setkání tak mělo jedinou vadu, kterou už nám není dáno napravit: nemohl s námi být pan kolega Fuchs. Ale určitě by se mu s námi líbilo.   
 

Obrazová část: 

obr. 3:

Výtopna v Rumburce se stroji zleva doprava: 464.0, 413.0, M 260.0, BR 55, 555.0   

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019       

 

obr. 4: 

Rumburské zatiší s mikády 387.023 a 387.043, s vozem na popel a soupravou karvendelů čekajících na výkon.  

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019       

 

obr. 5:

Zastávka a nákladiště Mochov koncem 30. let minulého století. Ještě upravit námezníky, osadit hektometrovníky, zábradlí k propustkům, výměnové stojany a výhybková návěstidla, zahrádku pana přednosty, plaňkový plot kolem remízy, likérku, mrazírenské skladiště, výkolejky, barvu ondřejských křížů na přejezdu (do 50. let byly černé) ..... modul není nikdy hotov ...     

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019       

 

obr. 6:

Výpravní budova v Mochově zhotovená péčí pana kolegy PaMiho dle skutečného vzoru.  Ještě zbývají úpravy okolí. 

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019       

 

obr. 7: 

Remíza pro motorový vůz v Mochově, rovněž postavená kolegou PaMim podle skutečného vzoru. V remíze odstaven CDFlm, neboť v našem layoutu byla vlaková pošta zavedena až  do Mochova, poštovní závěry se překládaly v Bocovu. 

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019       

  

obr. 8: 

Mn 8551 v čele s lokomotivou 413.0 projel Horním Hádkovem a míří do Mochova. 

 (c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019  

 

obr. 9: 

354.0 se soupravou od krátkého osobního vlaku 1512 čeká na 3. koleji na vjezd na točnu v Černé nad Úpou, na 4. koleji souprava pro  Pn 6501 do Rumburka s lokomotivou 555.0 

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019  

 

obr. 10, 11, 12: 

Žst. Trnávka v 11 hodin dopoledne:  M 120.4, který přijel jako MSv 1652 z Mochova a odjede ve 12:35 jako MOs 1573  po příjezdu osobního vlaku č. 1553 v půl jedné z Černé nad Úpou, kterému dělá ostrý přípoj.   Vpravo soupava vozů Československé komise cukerní pro řepný separát Mn 8573 v čele s 310.0 (pojezd ex 312.5 Tillig) odjíždějící v 12:59 do Bocova, Nového Oldřichova a Mochova, který na zpáteční cestě jako Mn 8574 dobere i vozy s cukrovkou na rychnoveckém nákladišti.

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019  

     

obr. 11:

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019  

 

obr. 12: 

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019  

 

obr. 13 neobsazen

obr .14: 

Výpravčí dopravního úřadu Svor a šéf naší strojní služby právě vypravuje Pn 6532 s Ulrychovými minerálními vodami, který čekal na odhlášku z Černé nad Úpou za předchozím Vn 6592. V Bocovu právě vykřižoval  zpožděný Mn 8551 s MSv 1652. 

(c) Photogprahy, Pavel Štěpánek 2019  

 

obr. 15

Výtopna v Rumburce s mikádem 387.038 a stroji řad BR 75  a 55 DR. Vzadu souprava Tilligových pruských oddílových vozů, které byly zařazeny na soupravu  zvláštního vlaku objednaného Svazem německých zemědělců v ČR (Bund der Landwirte)  na oslavy výročí položení základního kamene pomníku císaře Josefa II. ve Svoru (Röhsdorfu). Po dohodě ŘSD Hradec Králové a drážďanského ředitelství KPEV, neboť oba ředitelé studovali před Velkou válkou v proslulém drážďanském dopravnímm kursu, byly několik dnů nasazeny na rychlících Rumburk - Černá nad Úpou.  Idylka česko-německého soužití v dobách St. Germainské mírové smlouvy, mírný anachronismus, naprostá historická fikce (ale částečně možná) a krásná zábava.               

(c) Photography, Ladislava Minaříková 2019

  

obdr. 16: 

310.0  s Mn 8573 v Bocovu. 

(c) Photography, Ladislava Minaříková 2019

 

obr. 17: 

Letecký pohled, totiž z tribuny druhého patra, na část layoutu: Uprostřed žst. Trnávka s obloukem trati do Bocova a dále přes nákladiště Rychnovek do Nového Oldřichova  a Horního Hádkova s vlečkou Agencie.   V zadním plánu stanice Drnov s přilehlými traťovými úseky. Vpravo  dole oblouk trati Černá - Svor s moduly v různém stadiu stavby a vegetace (trias - jura - křída - ordovik - dřevium (var. překližkium)  - papírium - barvium - štěrkium - flokacium (var.foliážum) - finalium - neolit)          

(c) Photography, Ladislava Minaříková 2019

 

obr. 18:

Výtopna v Trnávce.

(c) Photography, Ladislava Minaříková 2019

 

obr. 19: 

M 120.4 + CDFlm stojí na koleji č. 2 u skladu dynalkolu a olejů v Mochově.  

(c) Photography, Boris Pecháň 2019

 

obr. 20: 

Mn 8573, Os 1553, M 120.4 s MOs 1573 už odjel mimo záběr.

(c) Photography, Boris Pecháň 2019

 

obr. 21:

M 120.4  před  remízou v Trnávce. 

(c) Photography, Boris Pecháň 2019

 

obr. 22: 

422.0 se soupravou od vlaku 1553 v Trnávce.  

(c) Photography, Boris Pecháň 2019

 

obr. 23: 

555.0 s nákladním vlakem přejíždí most přes Švarcbašský potok  před odbočkou Obora. 

(c) Photography, Boris Pecháň 2019

Konec .....

A vlastně ještě to není úplný konec. V mezidobí kolegové Josey z Klubu trati 3b a Boco z klubu Railnet napsali, nafotografovali a zveřejnili své reportáže. Rozhodně stojí za přečtení a prohlédnutí: 

Joseho reportáž: Týnec 2019 očima rumburského výpravčího      

Bocova reportáž: Otýněný Týnec 2019 - prevádzkové stretnutie

A teď je to teprve celé: ahoj nejpozději v Jaroměři od středy 6. května do neděle 10. května 2020 nebo v Týnci od čtvrtka 24. září do pondělí 28. září 2020.   

-TT-