Železniční modelářská mapa

právníkova mapaVýkres sloupku zastávky ep. I a II

z archivu Železničního oddělení Zemského výboru Království českého

Výkres sloupku zastávky místních drah garantovaných Zemským výborem Království českého: 

sloup zastávky