Železniční modelářská mapa

právníkova mapaZa Janem Jáchymstálem

In memoriam Jana Jáchymstála

 

 

Sekce TT – provoz v Klubu Zababov se zármutkem a lítostí oznamuje všem přátelům a známým, že 1. března 2019 zemřel její bývalý člen a až do svých posledních dnů její příznivec a podporovatel, Jan Jáchymstál z Nebužel.

Honza, kterého jsme znali všichni i pod modelářskou přezdívkou „pan Fuchs“, se nesmazatelně zapsal do dějin železničního modelářství velikosti TT, zejména pak námi i jím milované modulovky.

Svou dokonalou znalostí jak zemědělství, tak technologie cukrovarnictví i strojírenství, stejně jako velkým nadšením pro modelářskou věc, posunul modelaření o velký kvalitativní krok dopředu a umožnil to i nám. Modul a provoz Rolnického spolkového Cukrovaru Dolní Cetno je pro nás v mnoha ohledech vzorem.

Honza se nezištně dělil se všemi o každou znalost modelářských postupů, kterou měl nebo získal, nikdy nenechal nikoho na holičkách, vždy pomohl, poradil, byl na blízku a byl skvělým inspirátorem mnoha našich nejen modelářských počinů.

Z hračkářské úrovně jsme právě jeho zásluhou pozvedli modelování nákladní dopravy, a to nejen cukrovarnické, na modulovce v měřítku TT na špičkovou evropskou úroveň.

Řekne-li se Honza Jáchymstál, pak se vybaví znalec a milovník vína a vinohradnictví, sadař, zahradník a včelař, kde mnohým z nás byl nápomocen radou, činem a skutkem. Honza – to je postava Čapkova Zahradníkova roku.

Jako vzácný inženýr v původním latinském významu slova „ingenium“ byl nadaný, důvtipný a důmyslný. Byl velkým milovníkem parních lokomotiv a vůbec poctivé, dokonalé strojařské i zemědělské práce, obdivovatelem aviatiky a pevnostního vojenství I. republiky.

Zůstává po něm dobré dílo: více než pěkně to popsal jeden z nejlepších strojvůdců státní dráhy, když řekl „Kdykoli projíždím Vraňany směrem ku Praze a na obzoru se objeví silo, vždycky, vždycky si na něj vzpomenu… „.

S Honzou nám odešel aristokrat ducha a dobrý, rovný a hodný člověk, na kterého jsme se vždy mohli spolehnout. Pod drsnou slupkou se skrývalo dobrosrdečné jádro. A stejně jako byl hodný, uměl také pádným a přiléhavým slovem odkázat křivé charaktery do patřičných mezí, i to nám bude chybět.

Odešel kamarád, který nezkazil žádnou legraci a pro svůj nádherný, dobrosrdečný a vynalézavý smysl pro humor se stal pověstným. Odešel nám velký kamarád a zůstává po něm prázdné místo.

Nevím, jestli nyní někde probírá s Františkem Horským, rytířem z Horskyfeldu u poháru Krausovy mělničiny nebo žernoseckého vyhlídky českého cukrovarnictví. Je to možné a velmi pravděpodobné. Ale tajně doufám, že jestli někde za obzorem, kam už nám není dáno dohlédnout, je nějaký cukrovar, určitě tam kampaň řídí vrchní vážný pan Fuchs a ze sluchátka v dopravní kanceláři přípojné stanice cukrovarské vlečky se ozývá řízné „Tady Fuchs! Tak kde jsou s těma řízkovejma vozama, člověče …. ?“

Honzo, byl jsi dobrý člověk a chybíš nám. Odpočívej v pokoji.

V Čelákovicích 3. března 2019

za sekci TT – provoz v Zababově

Tomáš Tyll