Železniční modelářská mapa

právníkova mapaJaroměř I 4. V. - 8. V. 2019

provozní setkání sekce TT - provoz v Zababově, Modulové železnice Podkrkonoší - Klubu trati 3b, KŽM Kokava a frakce TTe

 

Prolog 

 

- "S odjezdem pětsettřicetčtyřky do Moldavy a šestsetčtyřicetpětky do Svoru počkáme, až přijede osmsetpadesátčtyřka z Trnávky, dá jim nejvíc pět minut a stejně soupravu točí na semdsetdvacetrojku, kvůli zpoždění nebudeme trhat skupinu."

Signalista stavědla 1, jehož nepřehlédnutelně mohutná postava se tyčila nad lokomotivami v rumburském depu, si prohrábl svůj šedivějící plnovous a s úsměvem odtušil: 

- "Á, pán si hraje na zachování přestupních vazeb, tak to už je vyšší dívčí!"     

Taky jsem se usmál:  "Jo, přece babí Dymákový neujedeme. Půjdu to vyhlásit.  A teď služebně, pane kolego: pro vlak 854 na sedmou kolej!"

Můj signalista přestavil páky ovladačů výměn, zkontroloval vlakovou cestu a uvolnil vjezd: - "Pro vlak 854 na sedmou kolej postaveno a volno!"

Malý bejček se svým nezaměnitelným rytmem zakolébal na výměnách zhlaví a zastavil s krátkou soupravou dřeváků, služebního a poštovního vozu  za čekajícími soupravami s ušatou do Svoru na třetí, s třistasedmdesátsedmičkou do Moldavy na první a s němkou na páté od Kostelce.       

- "Vlak vjel celý?" zeptal jsem se signalisty, ten se strojvedoucím přisvědčil, uzavřel jsem vjezd.

Přehlédl jsem čekající vlaky u nástupišť, dal telefonickou odhlášku do Trnávky, nabídl  vlaky do Svoru a Moldavy a dal postavit vlakové cesty:

- "Stavědlo 1 pro vlak 645 do Svoru ze třetí koleje!"  - "Ze třetí do Svoru postaveno a volno!"

- "Stavědlo 2 pro vlak 534 do Moldavy z první koleje!" - "Z první do Moldavy postaveno a volno!"

Zvedl jsem výpravku do pohotovostní polohy a podíval se na strojvedoucí obou vlaků: čekali na rozkaz k odjezdu. 

Snažil jsem se uložit si ten prchavý a šťastný okamžik do paměti.   

 

- - -

377.05 po najetí na soupravu osobního vlaku v Rumburce.

Photography (c) Petr Kadeřávek, 2019 

- - - 

Přípravy

Součástí příprav našich setkání je v prvopočátku síť následovaná layoutem, GVD a jeho pomůckami. 

Po diskusích jsme nakonec vybrali XIV. variantu sítě sestavenou z přihlášených stanic. Pozorný čtenář si všimne, že chybí Drnov a Česká Skalice. Jejich nabídky byly odmítnuty z téhož důvodu: neměl je kdo postavit, obsluhovat a rozbourat. 

            

A tady už je finální Layout  

Máme-li layout, lze zkonstruovat jízdní řád.  

NJŘ úzkorozchodné větve konstruoval kolega Miroslav B. Slídil: 

 

 

 

NJŘ  hlavní trati Výpravčice - Rumburk - Nové Mesto:

 

 

NJŘ odbočné havní trati (Výpravčice) - Rumburk - Týnov:

 

NJŘ místní dráhy (Moldava) - Rumburk - Trnávka -  Kouřim: 

 

Tři posledně uvedené nákresňáky má na svědomí autor této stati.  

 

Pro strojmistra rumburské výtopny jsem sepsal technologii : výtopna Rbk    A byl to v malé rumburské výtopně takový nádherný šrumec, že se strojmistr i s pomocníkem měli co ohánět. 

 

Nezapomněli jsme ani na rozkaz o zavedení GVD   

Autor GVD i pomůcek, poučen léty předchozími, vyvaroval se chyb a omylů minulých, čímž si vytvořil dokonalý prostor pro pouhé dvě drobné chyby letošní, za to s viditelným dosahem:

První byla chyba v překombinování střídání souprav v Rumburce, až na posilové soupravy by bylo mnohem lepší lepší nechat je všechny z hlavní trati projíždět, ukončovat jen lokálku, s tím souvisel malý výkonný ďábel chyby v detailu technologie ranní skupiny v šest hodin, který zpozdil první skupinu a toto zpoždění se pak řetězově přenášelo do nácestných stanic a vrátilo se jako bumerang do skupiny v 8 a v 10 hodin, takže zatímco v nácestných stanicích občas vládla nuda, výpravčí v Rumburce se dost zapotil. 

Druhá byla v příliš složitém oběhu spěšninových vozů, stačilo málo, např. splést se v sestavě kursů pro vlak 642 v Rumburce a oběh spěšnin se zhroutil jak domeček z karet. Na druhou stranu, provoz jsme namodelovali víc než věrně: v počátečních sejšnách po zavedení GVD měly některé osobní vlaky i 120 minut zpoždení, ale v páté sejšně si to najednou všechno sedlo a v Rumburce mezi skupinami  byla - ano, opavdu, byť je to neuvěřitelné - chvíle na zívnutí, kdy se nic nedělo. Nicméně pro eventuální škarohlídy, zastavovat čas se nemusel, zavádět úsekové náhradní vlaky také ne, posunovat přes oběd a večeři rovněž  nikoli, výpravčí v Rumburce to zvládli se ctí, i když občas s odřenýma ušima (a kdyby si někteří přečetli předem pomůcky, možná by to odsejpalo ještě líp - zkrátka takhle velká stanice už se nedá jen improvizovat). Na druhou stranu občas jeden z nich z nich i stíhal  psát a odesílat vlakovou služební poštou instradace pro soupravy vozů mezi Týnovem a Rumburkem, když popletl řazení osobních souprav. 

Poučení? Rumburk nemá smysl přetěžovat, přestože i takový grafikon se v něm dá zvládnout, ale vyžadovalo by to ještě vozmistra, který by bděl nad střídáním a obraty osobních souprav, a dále kontrolora staniční technologie, který nejen kontrolu technologie slíbí, ale také ji skutečně udělá. Těmto obtížím  se lze elegantně vyhnout tím, že Rumburk v layoutu bude tím, čím vždy byl: ospalou stanicí na konci hlavní trati, do které jsou napojeny ještě ospalejší lokálky s mizivým nebo nulovým provozem a nebude uzlem dvou či dokonce více hlavních tratí. Těžko se ovšem tomuto pokušení při konstrukci sítě a layoutu odolává. Nicméně, pro následující podzimní týnecké setkání jsme odolali a tuto minimalistickou variantu vyzkoušíme. 

Jedna technická nepříjemnost nás potkala: ač se nám podařilo postavit a připravit layout a vozidla na něm k provozu, můžeme už říci standardně  během jediného dne (soustředění maxima příprav před setkání a nikoli na setkání se velmi vyplácí), přesto jsme  ve čtvrtek nezačali jezdit v 9:00, ale až v 10:38. Postihla nás totiž nehoda vyšší moci, neboť i když ve středu večer perfektně fungovaly, ve čtvrtek ráno po zapnutí se čtyři klíčové výhybky v Novém Meste, tedy jejich povelový dekodér rozhodl, že fungovat prostě nebudou a napájet srdcovky také ne. Jakou paseku to pro omezení provozu v koncové stanici skryťáku znamenalo, se mi těžko popisuje, ještě nyní mi běhá mráz po zádech, když si na tu bezmoc nad zásahem softwarové duchařiny po měsících příprav vzpomenu. Po 20 minutách marného oživování padlo klíčové rozhodnutí: pokuste se oživovat dál, jedeme pro Drnov, přes oběd ho postavíme místo N. Mesta a nejpozději v 13:00 zahájíme provoz.  Všechno dobře dopadlo, v 10:42 nás v dodávce na 35. kilometru dálnice D 11 dostihla sms zpráva, že před před čtyřmi minutami, v 10:38, byl provizorně, s ručním přestavováním výměn a vyloučením dvou kolejí  v Novém Mestě zahájen. V duchu jsem si poklepával na rameno, že jsem nepodlehl jinému pokušení minulých let a naplánoval oběhy a především personální turnusy s takovými personálními rezervami, že i při absenci dvou účastníků  mohl být bez problémů zahájen provoz.                           

Jiné nehody nás už nepotkaly, kuchyně byla vesměs chválena a provoz, zvláště a zejména co se týče zařazených vozidel, byl jedna velká nádhera - pryč jsou doby kupátkových pruských vozů za barčou ....    

Setkání jsme odjezdili na centrále a síti Loconet výlučně s ovladači Fred(i) bez jediného problému a s traťovou telefonií syst. Slídil, grafikon jsme konstruovali v programu kolegů Černohorských z kubu Ostramo, za možnost jeho volného užití děkujeme.     

Pro inspiraci a poučení zařazuji plánky DCC:  

/upload/Jaromer_19_vetev_A.vsd.pdf

/upload/Jaromer_19_vetev_B.vsd.pdf

/upload/Jaromer_19_vetev_C.vsd.pdf

/upload/Jaromer_19_vetev_D.vsd.pdf

/upload/Jaromer_19_vetev_E.vsd.pdf

/upload/Jaromer_19_vetev_F.vsd.pdf

 

a telefonie: 

/upload/telefonie_Jar_2019_fin.pdf

    

Velkým úspěchem bylo vyzkoušení a zavedení pravidel pro uklízení vozidel z layoutu při skončení setkání. Nadšený, dobře míněný a pro vozidla dosti rizikový chaos dostal řád a několi stovek vozidel jsme z layoutu sklidili za fantastických 55 minut bez jediné ztráty. Pro zájemce odkazuji na reportáž o roudnickém setkání, kde je předpis čili návod zveřejněn, nebo na propozice následujícího setkání týneckého

http://trat3b.cz/Akce/Pripravovane/Tynec-2019-propozice 

předpis je konkrétně zde:   

Předpis S2

Závěrem, nikoli však co do významu umenšeným, bych rád poděkoval všem aktivním účastníkům setkání, kteří přispěli ke zdaru letošního  jaroměřského setkání, stejně jako správci haly ASVAJ panu Martínkovi  a jeho kolegům, neboť tak dobře udržovanou a především čistou halu se vstřícnými správci bychom asi pro svoje hobby jen tak rychle nenašli. 

Seznam těch, kteří nejvíce nesli na sobě tíhu příprav setkání, najdete v seznamu organizačního týmu v propozicích zde:

http://zababov.cz/sekce/tt-provoz/akce/jaromer-2019/

To, že se setkání se vydařilo, potvrzuje i prostý fakt, že hala pro naše setkání v roce 2020 od středy 6. května do neděle 10. května je pro nás rezervována. Tešíme se na všechny, kteří s námi letos byli, a zveme všechny další, kteří propadli nebo propadnou kouzlu modulovky, na příští rok.       

V příštím příspěvku budou zařazeny fotografie ze setkání. 

-TT-

- - -

(pokračování)