Železniční modelářská mapa

právníkova mapaTýnec n. Labem 26. IX. - 30. IX. 2018

provozní setkání Klubu trati 3b a sekce TT - provoz s frakcí TTe

Koncem září se už pravidelně setkáváme v hale labskotýnecké základní školy, abychom uspořádali podzimní provozní TT setkání. Ani tento rok, který byl rokem výročí vzniku I. republiky a jejího tragického, naštěstí jen dočasného konce, nebyl výjimkou.

Týnecká setkání bývají komornější, sejde se nás méně, tomu odpovídá i menší layout. 

Ukázku jedné z raných verzí layoutu lze shlédnout zde:

Layout 1. červencová verze

Nakonec se nám podařilo sestavit, pokud můžeme soudit, docela zajímavý layout:

Layout 9. finální verze     

Jeho osou byla hlavní jednokolejná trať z Moldavy přes Drnov do Svoru,  Malých Svatoňovic a Černé n. Úpou, z níž pokračovala dál do jednoudchého skrytého nádraží sestaveného ze dvou kolejových spojek a několika dvoukolejných modulů VŽD (Vénových železných drah), s odbočkami místních drah z Černé nad Úpou do Vrdů-Bučic, z Malých Svatoňovic přes podvalníkovu jámu na síť úzkého rozchodu  a z Drnova přes Nový Oldřichov a Horní Hádkov s vlečkou Agencie do Kouřimi.

Velmi zajímavou a silnou stránkou provozu bylo situování dvou cukrovarů v layoutu: první byl představován kolejištěm modulů Mochova a jeho vlečky mrazíren a likérky, zapojeným do cukrovarské koleje ve Vrdech-Bučicích, druhým byl Cukrovar Dolení Cetno, napojený do obvodu žst. Nový Oldřichov.

Dodávky řepy cukrové do obou cukrovarů byly přísně rajonizovány, každému z cukrovarů náležely dodávky jen z jeho obvodu. Laoyut byl pravým eldorádem cukrovarské kampaně, o čemž svědčí nejen rozkaz o zavedení grafikonu vlakové dopravy (RZG):

Rozkaz o zavedení GVD Týnec 2018    

a jeho první změna: Rozkaz o zavedení GVD Týnec 2018 1. změna   

a též vydaná dopravní opatření po dobu kampaně: Provozní opatření kampaň Týnec 2018   ,

ale i počet zařazených vozů v kampani na layoutu - 112.

Celkový obrázek o provozních a dopravních poměrech na layoutu si pak lze udělat  z přložených tabulek nákresných jízdnich řádů:

NJŘ Moldava - Skryté n.

NJŘ M. Svatoňovice - Vrdy-Bučice  a

NJŘ Drnov - Kouřim

Setkání, vzdor chřipkám, které mezi účastníky řádily, se velmi vydařilo. Rovněž vozební (lokomotivní stránka) už byla na vysoké úrovni: oba páry rychlíků hlavní trati v parní éře vozila mikáda, osobní vlaky uháněly v čele s bulíky, v čele cukrovarských přestavovacích  vlaků byla jak buštěhradská 324.3, tak bejček řady  422.0 i oba kafemlejnky 310.0.

Setkání bylo posledním provozní setkáním naší sekce, na němž zahájení provozu v kampani, byť už jen telefonicky, nám mohl po ohlášení skončených příprav udělit vrchní vážný dolnocetenského cukrovaru Honza "Fuchs" Jáchymstál, a bylo též naším posledním provozním  setkáním, o němž jsme ještě panu Fuchsovi mohli po jeho skončení poreferovat.

- TT-

Fotografická příloha (všechny fotografie (c) Tomáš Tyll, 2018):

324.319 na řízkové koleji pod elfou dolnocetenského cukrovaru

pohled do žst. Svor

provoz na vlečce dolnocetenského cukrovaru

z cukrovarské vlečky II

obě mikáda a hurvínek v moldavské výtopně

přenosná nákladní pokladna dolnocetenského cukrovaru

partie z úzké

partie z úzké II

vjezd do Černé n. Úpou

instradace pro cukrovarnické muzeum

Konec. (zapomenutá vozová nálepka pro instradaci řízků z cukrovaru)