Železniční modelářská mapa

právníkova mapaUdržovací výkresy svršku pro 60. léta XX. století

podklad pro modelářskou stavbu

 V příloze - odkazech níže podávám drobné skeny několika obrázků z knížky Stručná rukověť železničního svršku ČSD, 1. díl. kolej, od Ing. Gustava Kasíka a kol., z roku 1959. Dobré je, že ukazuje vzorové listy nikoli pro stavbu, ale údržbu, obnovu a úpravu svršku z období, které bývá nejčastěji modelováno.
Lze volně užít pro osobní modelářskou potřebu.

Tloušťky štěrkového lože (a + b):
při nápravových tlacích do 14,5 t - 30 cm
14,5 - 16,0 včetně - 35 cm
přes 16,0 - 45 cm (ocelové pražce 40 cm)

Nutno při stavbě ovšem dbát na to, aby byl dodržen průjezdný profil dle NEM 102, NEM 103 a především NEM 301 - při prostém přepočítání kót z měřítka 1:1 to nemusí vyjít, zvláště u rozměrů H1 a H2 dle NEM 301 (přiložena odkazem rovněž):

/upload/Koleje_nástupiště.pdf  

/upload/Kolejnice_přejezdy_.pdf

/upload/Pražce.pdf

a zde norma NEM 301:

/upload/nem_301.pdf