Železniční modelářská mapa

právníkova mapaModulové provozní předpisy a pomůcky pro setkání

Několik provozních předpisů a pomůcek užívaných na setkáních modulovky TT

Základní provozní informace pro úplné začátečníky, kterým se železnice líbí, ale o provozu nevědí nic nebo málo:

/upload/ZDI_TT_Provoz_Zababov_2018.pdf

--/./--.././.-./.-

Následuje úplně nejzákladnější výtah z předpisů D2 a D3 pro potřeby telefonického dorozumívání a dirigování:

/upload/D2_TT_Provoz_Zababov.pdf 

/upload/D3_TT_Provoz_Zababov.pdf 

--/./--.././.-./.-

A zde důležitá bezpečnostní upozornění pro strojvedoucí na modulovce:

/upload/bezpečnostní_pokyny_pro_strojved.docx 

--/./--.././.-./.-

Při stavbě a bourání layoutu se osvědčuje dodržovat tento návod:

/upload/S1_TT_Provoz_cz.pdf   který je přeložen péčí pana kolegy emeritního sekčního zástupce i do němčiny:  /upload/S1_TT_Provoz_de.pdf 

--/./--.././.-./.-

Při deponování vozidel z laoyutu používáme tento předpis:

/upload/S_2_Predpis_pro_deponovani_vozid.pdf 

--/./--.././.-./.-

No a zde nakonec taková drobná libůstka pro radost:

/upload/SP_TT_Provoz_Zababov.pdf

--/./--.././.-./.-

Zkušebně do ověřovacího provozu byl v roce 2020 zaveden komerční předpis KN-1, který neobsahuje nic nového, nýbrž popis, jak už od roku 2018 připravujeme nákladní přepravy na svých setkáních, od roku 2021 je rutinně používán 

předpis KN 1 vyd. 2020   

--/./--.././.-./.-

Kusové zásilky - předpis K 26 

K našemu  předpisu KN 1 lze v případě zájmu použít čl. 28., oddíl B, odstavce 6) až 11)  a 13) původního předpisu ČSD K 26 - Vlaková manipulace z roku 1949 (platný od 1. VIII.) pro modelování dopravy místních, překládkovách a traťových (kmenových i přípojných) vozů pro přepravy kusových zásilek. Pro naše provozní modelaření je podstatné, že vozy traťové se z vlaku v nácestných stanicích neodvěšují. Předpis K 26 shrnuje postupy přeprav kusových zásilek u ČSD na jejich vrcholu a těsně před jejich zánikem v 50. letech minulého století. Přestože přepravy kusových zásilek patří převážně do epochy II, klidně můžeme tyto přepravy  modelovat i v začátku epochy III.

předpis K 26 - čl. 28., oddíl B, platný od 1. VIII. 1949           

A zde ukázka našich vozových nálepek pro přepravy kusových zásilek vozy místními, překládkovými a traťovými: 

vozové nálepky - kusové zásilky